Parafia św. Urbana w Baboszewie

Grupy parafialne

Chór parafialny

sheet-music-home-page

Chór parafialny w Baboszewie powstał kilkadziesiąt lat temu. Aktualnie działa pod kierownictwem organisty Pana Marcina Błaszczaka. Na repertuar chóru składają się przede wszystkim pieśni i utwory religijne na cały rok liturgiczny śpiewane również po łacinie. Członkowie chóru to rozmiłowani w śpiewie i chóralistyce mieszkańcy naszej parafii. Chór bardzo ambitnie podchodzi do służby muzycznej na rzecz naszej parafii pracując systematycznie nad emisją głosu,brzmieniem, interpretacją utworów.Odnowa w Duchu Świętym

Odnowa w Duchu Świętym liczy w chwili obecnej kilkanaście osób. Centralnym punktem naszych spotkań jest rozważanie Słowa Bożego. Pan Jezus zsyła nam wiele łask i darów, staramy się na nie odpowiadać w modlitwach i czynach. Organizujemy, spotkania modlitewne i uczestniczymy w wielu duchowych przedsięwzięciach. Dzięki mocy Ducha Świętego wszyscy jesteśmy młodzi duchem. Do naszego życia zapraszamy Jezusa, naszego Pana i Brata. Jesteśmy również na Facebooku

Opiekunem jest ks. Grzegorz Ostrowski


Domowy Kościół

Domowy Kościół jest małżeńskim ruchem katolickim, działającym w ramach Ruchu Światło-Życie. Ruch Światło – Życie został założony przez Ks. Franciszka Balachnickiego, po soborze watykańskim II, jako ruch odnowy żywego Kościoła. Domowy Kościół zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską, czyli dążenie do świętości w jedności ze współmałżonkiem. W Domowym Kościele rodzina jest podstawowym miejscem formacji. Krąg jest podstawowym elementem w jego strukturze organizacyjnej jako środowisko formacyjne i ewangelizacyjne, służące rodzinom, jest on szczególnym „laboratorium” duchowości małżeńskiej.

 

Apostolstwo Dobrej Śmierci

Apostolstwo Dobrej Śmierci jest zrzeszeniem modlitewnym, które przypomina o pilnej konieczności dobrego przygotowania się do ostatecznego spotkania z Bogiem.Wstępujący do Stowarzyszenia, poprzez swoje modlitwy i ofiary, pragną wyjednać – dla wiernych katolików – wytrwanie w łasce uświęcającej, dla obojętnych religijnie i dlagrzeszników – łaskę nawrócenia, oraz dla wszystkich –dobrą i świętą śmierć.Szafarze Komunii Świętej

Główną posługą nadzwyczajnych szafarzy jest zanoszenie Komunii Świętej do osób chorych, starszych, które nie mogą uczestniczyć w Mszy Świętej w kościele. Dodatkowym zadaniem Nadzwyczajnego Szafarza Komunii Świętej jest pomoc – posługa podczas udzielania Komunii Świętej wiernym podczas Mszy Świętej. Aktualnie w naszej parafii posługuje dwóch szafarzy nadzwyczajnych. Posługę nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej, wprowadził Kościół w 1973 roku. Motywem była troska o to, aby wierni pozostający w domach, znajdujący się w stanie łaski i pragnący uczestniczyć w Świętej Uczcie, nie byli pozbawieni sakramentalnej pomocy i pociechy.

 

Asysta procesyjna

Nasza wspólnota parafialna cieszyć się może bardzo liczną i rozbudowaną Asystą liczącą blisko 40 osób. Asystę stanowią parafianie, którzy chcą być blisko Jezusa Eucharystycznego. Tworzą ją kobiety, mężczyźni, młodzież a także dzieci, którzy aktywnie biorą udział we wspólnocie Kościoła. Asysta pełni swoją posługę kilka razy w ciągu roku, w czasie większych uroczystości kościelnych takich jak Rezurekcja, Boże Ciało, odpusty parafialne, miesięczne procesje eucharystyczne. Każda z osób ma swoje przydzielone zadanie, które wypełnia rzetelnie i w duchu wiary. Do asysty należą również mężczyźni z Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy biorą udział w Rezurekcji i uroczystości Bożego Ciała.

 

Lektorzy

Lektorzy – to osoby czytające publicznie Pismo Święte, z wyjątkiem Ewangelii. Może on podawać intencje modlitwy powszechnej, a gdy nie ma psałterzysty, może również wykonać psalm. Otrzymali zaszczytne powołanie do czytania Słowa Bożego w zgromadzeniu liturgicznym, angażują się w sprawy Kościoła, przewodniczą modlitwom wiernych, współpracują w dziele Apostolstwa. Lektorzy są kolejną grupą parafialną wchodzącą w skład Liturgicznej Służby Ołtarza. W naszej parafii usługuje kilkunastu lektorów.

Opiekunem jest ks. Grzegorz Ostrowski

Służba Ołtarza

Dba o porządek w zakrystii oraz w całym budynku kościelnym. Niekiedy praca ta i posługa pozostaje w ścisłej łączności z misterium Kościoła jako wspólnoty i jako budynku. Jest ona także niezbędna w należytym przygotowaniu oraz sprawowaniu obrzędów liturgicznych. W okresie Świąt Bożego Narodzenia oraz Wielkanocnych bierze udział w pracach związanych z udekorowaniem kościoła jak również utrzymanie w nim porządku.

 

 

Ministranci

Ministrant lub minister (łac. ministro, -are; -avi; -atum – służyć, posługiwać, pomagać) – określa osobę posługującą przy celebracji Mszy świętej oraz przy sprawowaniu pozostałych sakramentów i sakramentaliów (np. błogosławieństwa, pogrzeby, czy nabożeństwa). Służba ministrancka, jest formą powołania, by wykonywać czynności liturgiczne przy ołtarzu Chrystusa.  W naszej parafii obecnie jest kilkudziesięciu  ministrantów, w trzech grupach: szkoła średnia, podstawowa oraz kandydaci.  Pełniąc tę posługę ministranta chłopcy starają się odkrywać piękno liturgii i uczą się przeżywać bliskość spotkania z Bogiem. Spotkania z opiekunem ks. Grzegorzem Ostrowskim odbywają się w sobotę o godz. 11.00.

Schola parafialna ,,Perełki''

Należą do niej dziewczęta pragnące śpiewem chwalić Boga. Grupa wspomaga liturgię niedzielnej Mszy św. Aktualnie znajduję się pod kierownictwem organisty – Pana Marcina Blaszczaka. Schola parafialna brała udział w wielu konkursach piosenki religijnej, zdobywając wiele nagród. 
Oaza

Oaza jest młodzieżową gałęzią Ruchu Światło-Życie założonego przez ks. Franciszka Blachnickiego. Zrzesza ona młodych ludzi od lat szkoły podstawowej do studentów. Młodzi co tydzień spotykają się w grupach formacyjnych by lepiej poznawać Boga, Pismo święte, tajniki modlitwy i samych siebie.

Opiekunem jest ks. Grzegorz Ostrowski

 

 

Koła Żywego Różańca

Przynależność do Koła Żywego Różańca polega na codziennym odmówieniu dziesiątka różańca. W skład koła wchodzi 20 osób – tyle, ile jest tajemnic różańcowych. Każdy z uczestników ma wyznaczoną na dany miesiąc konkretną tajemnicę różańcową. Osoba odpowiedzialna za konkretne koło nazywana jest zelatorem (od łac. zelus – gorliwy). W naszej parafii działają od 2016 r. 4 Koła Żywego Różańca. Jedno Koła skupiają wiernych w Baboszewie, pozostałe funkcjonują w Kiełkach, Korzybiu oraz łączone z Cieszkowa Koloni, Kiełk i Rzewina. Koła różańcowe istniejące przy naszej parafii spotykają się w kościele w każdą pierwszą niedzielę miesiąca na modlitwie różańcowej o godz. 11.15.
Parafialna Rada Różańcowa:
 Moderator – ks. Grzegorz Ostrowski
 Przewodnicząca – Jadwiga Kowalska
 Skarbnik – Teresa Gizińska
 Członkowie: Anna Urabańska (Rada Duszpasterska), Mirosława Pydynowska (v-ce przewodnicząca) oraz Magdalena Peszyńska