Parafia św. Urbana w Baboszewie

Ogłoszenia duszpasterskie

DRUGA NIEDZIELA WIELKANOCY, 11 kwietnia 2021
CZYLI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

1. Druga niedziela Wielkanocy jest obchodzona jako Niedziela Miłosierdzia Bożego. Pan Jezus dał grzesznikom święto Miłosierdzia jako ostatnią deskę ratunku. Z dobrze odprawioną spowiedzią i Komunią Świętą, przyjętą w tym dniu, jest związana obietnica zupełnego odpuszczenia win i kar. To także patronalne święto Caritasu, które rozpoczyna Tydzień Miłosierdzia. Doświadczamy nieustannie miłosierdzia Bożego, dlatego możemy uczyć się być miłosiernymi dla braci i sióstr. Ojciec Święty Jan Paweł II zachęcał nas tymi słowami: „Trzeba tę iskrę Bożej łaski rozniecać. Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! To zadanie powierzam wam, drodzy bracia i siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego miłosierdzia […]. Bądźcie świadkami miłosierdzia!” Połowa dzisiejszej tacy przeznaczona jest dobroczynną działalność prowadzoną przez Caritas.

2. Przed laty dotknęła nas tragedia katastrofy w Smoleńsku. Na katyńskiej ziemi, która nosi w sobie ofiarę z życia kwiatu polskiej inteligencji lat międzywojennych, została złożona ofiara przez tych, dla których Bóg, honor i ojczyzna były najwyższymi wartościami. Dziś modlimy
się w intencji pary prezydenckiej i pozostałych ofiar katastrofy.
3. O 15, w godzinie miłosierdzia, zapraszam do wspólnej modlitwy Koronką do miłosierdzia Bożego. Bóg nieustannie nas zaskakuje swoim miłosierdziem, okazywanym nam w przeróżny sposób. Niech nasza modlitwa będzie wyrazem naszej wdzięczności.
4. O godz. 11.15 modlitwa Żywego Różańca.

5. W środę 14 kwietnia będziemy obchodzili święto Chrztu Polski, ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej w 2019 r. Odnosi się ono do przyjęcia chrztu, a tym samym wiary w Boga Trójjedynego, przez księcia Mieszka I i jego dwór, co miało ogromne znaczenie dla procesu
tworzenia się naszej państwowości.
6. Dziękuję P. Edycie i Jackowi Pomianowskim za kwiaty-bratki wokół kościoła.
7. Za śmieci z cmentarza zapłaciliśmy 1544.94 zł.
8. W ubiegłym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności odeszli: Maciej Orłowski z Płońska, Zbigniew Orlikowski z Baboszewa, Andrzej Pawelski z Kruszewia. Pamiętajmy o nich w modlitwach oraz o ich najbliższych i wspierajmy się nawzajem słowami
wiary i miłości. Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął pośrodku i rzekł:,, Pokój wam!” [J.20,26]
Zmartwychwstały ani słowem nie wypomniał apostołom niewiary, zdrady czy
tchórzostwa. Zostawił im swój pokój.
Kościół po pandemii będzie … prawdziwszy.